Info apie ESTA2024-01-31T13:54:25+00:00

VISA WAIVER PROGRAMA ESTA

Kelionės leidimas

KAS YRA KELIONĖS LEIDIMAS ESTA?2024-02-01T10:28:28+00:00

KAS YRA KELIONĖS LEIDIMAS ESTA?

Didinant kelionių į Jungtines Valstijas, pagal Bevizio režimo programą, saugumą, buvo sugriežtinti reikalavimai kelionėms be vizos. Bevizio režimo programos ESTA valstybių piliečiai, kaip ir anksčiau, galės keliauti be vizos, tačiau prieš išvykstant į Jungtines Valstijas turės gauti kelionės leidimą.

ESTA Kelionės leidimo gavimo tvarka yra tokia:

Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento ir Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos tvarkomoje saugioje viešoje interneto svetainėje yra automatinė forma, kurią Jūs arba tretieji asmenys turi užpildyti kelionės leidimui gauti. Kai reikiami biografiniai, kelionės ir kreditinės kortelės duomenys bus įvesti saugioje interneto svetainėje, sistema Jūsų paraišką apiformins ir patikrins, ar turite teisę keliauti be vizos pagal Bevizio režimo programą. Sistema pateiks automatinį atsakymą ir prieš įlaipinimą vežėjas elektroniniu būdu patikrins, ar, Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos duomenimis, Jums buvo duotas kelionės leidimas.

KODĖL ESTA PRIVALO SURINKTI DAUGIAU INFORMACIJOS IŠ BEVIZIO REŽIMO KELIAUTOJŲ?2024-01-31T11:35:26+00:00

KODĖL ESTA PRIVALO SURINKTI DAUGIAU INFORMACIJOS IŠ BEVIZIO REŽIMO KELIAUTOJŲ?

Po rugsėjo 11 d. bevizio režimo programa buvusi keliavimo palengvinimo programa, kurios pagrindinis rūpestis buvo apsaugoti šalį nuo ekonominės imigracijos, buvo patobulinta tvirtais saugumo standartais, apsaugančiais, kad šia Programa nepasinaudotų teroristai ir kiti nusikaltėliai. Reikalavimas visiems bevizio režimo keliautojams pateikti duomenis norint gauti kelionės leidimą (ESTA) elektroninėje sistemoje prieš vykstant į JAV buvo pristatytas remiantis 2007 m. Saugaus keliavimo ir kovos su terorizimu įstatymu, kuris yra 2007 m. 11/9 komisijos įstatymo dėl rekomendacijų įgyvendinimo dalimi, taip pat žinomo kaip “9/11 Act”) (Pub. L. Nr. 110-53), kad būtų galima pagerinti bevizio režimo šalių keliautojų kontrolę.

DHS (Vidaus saugumo departamentas) privalo būti budrus ir stengtis prisitaikyti prie kintančių grėsmių ir pavojų. Per šešerius sistemos naudojimo metus, nepaisant reikšmingų pasikeitimų terorizmo ir nusikaltimų grėsmės JAV srityje, DHS ESTA duomenų elementus, šiuo metu naudojamus ESTA paraiškoje, pakeitė neženkliai. DHS nustatė, kad pridėjus papildomų duomenų laukelių ESTA paraiškoje, DHS sugebės tinkamiau tikrinti bei tiksliau ir efektyviau atpažinti tuos keliautojus, kurie kelia potencialią grėsmę tėvynės saugumui.

KAS PRIVALO TURĖTI KELIONĖS LEIDIMĄ?2024-01-31T11:34:39+00:00

KAS PRIVALO TURĖTI KELIONĖS LEIDIMĄ?

Visi keliaujantys pagal Bevizio režimo programą ESTA, prieš išvykdami į Jungtines Valstijas lėktuvu ar laivu, privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą. Netgi keliaujantys be bilietų kūdikiai privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą, jeigu jie neturi vizos kelionei į Jungtines Valstijas. Asmens, keliaujančio pagal Bevizio režimo programą, paraišką gali teikti tretieji asmenys.

AR KELIONĖS LEIDIMAS ESTA UŽTIKRINA MANO ĮLEIDIMĄ Į JUNGTINES VALSTIJAS?2024-01-31T11:34:22+00:00

AR KELIONĖS LEIDIMAS ESTA UŽTIKRINA MANO ĮLEIDIMĄ Į JUNGTINES VALSTIJAS?

Jeigu Jūsų elektroninis kelionės leidimas ESTA yra patvirtintas, šis patvirtinimas įrodo, kas Jūs turite teisę vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą, tačiau jis negarantuoja tai, kad Jūs busite įleisti į Jungtines Valstijas. Atvykus į Jungtines Valstijas atvykimo vietoje Jus patikrins Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas, kuris gali nustatyti, kad pagal Bevizio režimo programą ESTA arba dėl bet kurios kitos priežasties pagal Jungtinių Valstijų įstatymus Jūs neįleidžiami.

AR KELIONĖS LEIDIMAS ESTA YRA VIZA?2024-01-31T11:33:38+00:00

AR KELIONĖS LEIDIMAS ESTA YRA VIZA?

Ne, patvirtintas kelionės leidimas nėra viza. ESTA leidimas neatitinka teisinių ir kontrolės reikalavimų, taikomų Jungtinių Valstijų vizai, kai ji privaloma pagal JAV įstatymus. Turintys galiojančią vizą asmenys vis tiek galės keliauti į Jungtines Valstijas, pateikę šią vizą, tokiais tikslais, kokiems viza buvo išduota. Keliautojai, turintys galiojančias vizas, neturi kreiptis dėl kelionės leidimo.

KOKS YRA MANO KELIONĖS LEIDIMO GALIOJIMO LAIKAS?2024-01-31T11:33:18+00:00

KOKS YRA MANO KELIONĖS LEIDIMO GALIOJIMO LAIKAS?

Kelionės leidimai, jeigu jų galiojamas nėra nutraukiamas, galioja dvejus metus nuo leidimo išdavimo datos arba iki Jūsų paso galiojimo pabaigos pagal tai, kuri data ankstesnė. Langelyje „Leidimas patvirtintas“ nurodoma Jūsų kelionės leidimo galiojimo pabaiga.

KADA PRIVALAU KREIPTIS DĖL KELIONĖS LEIDIMO ESTA?2024-01-31T11:32:43+00:00

KADA PRIVALAU KREIPTIS DĖL KELIONĖS LEIDIMO ESTA?

Paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu prieš išvykstant į Jungtines Valstijas. Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas rekomenduoja pateikti ESTA paraiškas ne vėliau kaip 72 val. prieš kelionę. Kelionės leidimai, jeigu jų galiojamas nėra nutraukiamas, galioja dvejus metus nuo leidimo išdavimo datos arba iki Jūsų paso galiojimo pabaigos pagal tai, kuri data ankstesnė.

AR ATEITYJE KETINANTYS KELIAUTI ASMENYS GALI TEIKTI PARAIŠKĄ EKLS KELIONĖS LEIDIMUI GAUTI ESTA, JEI NETURI KONKRETAUS KELIONĖS PLANŲ, TAČIAU NORI TURĖTI GALIMYBĘ KELIAUTI Į JUNGTINES VALSTIJAS IŠ ANKSTO NEĮSPĖJĘ?2024-01-31T11:31:37+00:00

AR ATEITYJE KETINANTYS KELIAUTI ASMENYS GALI TEIKTI PARAIŠKĄ EKLS KELIONĖS LEIDIMUI GAUTI ESTA, JEI NETURI KONKRETAUS KELIONĖS PLANŲ, TAČIAU NORI TURĖTI GALIMYBĘ KELIAUTI Į JUNGTINES VALSTIJAS IŠ ANKSTO NEĮSPĖJĘ?

Taip. Paraiškos metu neprivaloma pateikti tikslių kelionės planų.

AR ŠALIŲ, KURIOS DALYVAUJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMOJE ESTA, PILIEČIAI PRIVALO GAUTI KELIONĖS LEIDIMĄ, JEIGU JIE TIK KERTA JAV TRANZITU PAKELIUI Į KITĄ ŠALĮ?2024-01-31T11:30:51+00:00

AR ŠALIŲ, KURIOS DALYVAUJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMOJE ESTA, PILIEČIAI PRIVALO GAUTI KELIONĖS LEIDIMĄ, JEIGU JIE TIK KERTA JAV TRANZITU PAKELIUI Į KITĄ ŠALĮ?

Reikalavimus atitinkantiems piliečiams arba šalių, kurios dalyvauja bevizio režimo programoje, piliečiams, reikia kelionės leidimo arba kelionės vizos, norint keliauti per JAV tranzitu. Jei keliautojai planuoja vykti per JAV tranzitu pakeliui į kitą šalį, užpildę kelionės leidimo paraišką ESTA, jie privalo atsakyti “Taip” į klausimą “Ar jūsų vykstate į JAV tranzitu pakeliui į kitą šalį?”.

AR ASMUO, KELIAUJANTIS PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ ESTA IR TURINTIS DAUGIAU KAIP VIENĄ PASĄ, GALI ĮVAŽIUOTI Į JAV SU KITU PASU, NEI NURODYTASIS PARAIŠKOJE DĖL KELIONĖS LEIDIMO?2024-01-31T11:27:32+00:00

AR ASMUO, KELIAUJANTIS PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ ESTA IR TURINTIS DAUGIAU KAIP VIENĄ PASĄ, GALI ĮVAŽIUOTI Į JAV SU KITU PASU, NEI NURODYTASIS PARAIŠKOJE DĖL KELIONĖS LEIDIMO?

Ne. Keliaujantysis privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą ESTA, suteiktą pasui, kurį planuoja turėti keliaudami dar prieš kelionę į Jungtines Valstijas. Jei keliaujančiajam išduodamas naujas pasas, jie privalo teikti naują paraišką kelionės leidimui gauti EKLS, naudodami naujojo paso duomenis. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas.

JEI ASMENS, KELIAUJANČIO PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ ESTA, KELIONĖS LEIDIMAS PATVIRTINTAS PER EKLS, AR ŠIAM ASMENIUI REIKIA PILDYTI I-94W FORMĄ?2024-01-31T11:28:30+00:00

JEI ASMENS, KELIAUJANČIO PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ ESTA, KELIONĖS LEIDIMAS PATVIRTINTAS PER EKLS, AR ŠIAM ASMENIUI REIKIA PILDYTI I-94W FORMĄ?

EKLS programos įgyvendinimas leido VSD panaikinti reikalavimą keliaujantiesiems pagal Bevizio režimo programą pildyti I-94W formą prieš įvažiuojant į JAV. Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba (MSAT) perėjo prie elektroninio keliautojų pagal Bevizio režimo programą, atvykstančių lėktuvu ar laivu su kelionės leidimu, apiforminimo. Dauguma vežėjų dabar turi galimybę gauti ir patikrinti informaciją, susijusią su keliautojų EKLS būklę, kai tikrina keleivių laipinimo statusą. Pagal Bevizio režimo programą atvykstantiems į JAV keliautojams, turintiems patvirtintą kelionės leidimą, nebebus į pasą klijuojama žalias išvykimo kuponas I-94W. ESTA

KODĖL KELIONEI Į JAV REIKIA GAUTI LEIDIMĄ PER EKLS, NORS ASMENIUI GALIOJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMA?2024-02-01T10:40:22+00:00

KODĖL KELIONEI Į JAV REIKIA GAUTI LEIDIMĄ PER EKLS, NORS ASMENIUI GALIOJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMA?

2001 metų rugsėjo 11-osios dienos teroristinių išpuolių tyrimo komisijos rekomendacijų įgyvendinimo nuostatomis (toliau – 2001-09-11 įstatymas) buvo pakeistas Imigracijos ir pilietybės įstatymo (IPĮ) 217 skyrius, įpareigojantis Vidaus saugumo departamentą (VSD) įgyvendinti elektroninio kelionės leidimo sistemą bei kitas priemones, didinančias Bevizio režimo programos saugumą. EKLS sustiprina saugumą ir taip leidžia VSD nuspręsti prieš kelionę, ar asmuo atitinka reikalavimus įvažiavimui į JAV pagal Bevizio režimo programą ir ar šis asmuo kelia pavojų teisėsaugai ar saugumui.

Bevizio režimo programa ESTA

KODĖL KELIONEI Į JAV REIKIA GAUTI LEIDIMĄ PER EKLS, NORS ASMENIUI GALIOJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMA?2024-02-01T10:40:22+00:00

KODĖL KELIONEI Į JAV REIKIA GAUTI LEIDIMĄ PER EKLS, NORS ASMENIUI GALIOJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMA?

2001 metų rugsėjo 11-osios dienos teroristinių išpuolių tyrimo komisijos rekomendacijų įgyvendinimo nuostatomis (toliau – 2001-09-11 įstatymas) buvo pakeistas Imigracijos ir pilietybės įstatymo (IPĮ) 217 skyrius, įpareigojantis Vidaus saugumo departamentą (VSD) įgyvendinti elektroninio kelionės leidimo sistemą bei kitas priemones, didinančias Bevizio režimo programos saugumą. EKLS sustiprina saugumą ir taip leidžia VSD nuspręsti prieš kelionę, ar asmuo atitinka reikalavimus įvažiavimui į JAV pagal Bevizio režimo programą ir ar šis asmuo kelia pavojų teisėsaugai ar saugumui.

KAS YRA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMA?2024-01-31T11:39:13+00:00

KAS YRA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMA?

Bevizio režimo programa leidžia užsienio piliečiams iš tam tikrų šalių vykti į Jungtines Valstijas 90-čiai (ar mažiau) dienų verslo reikalais arba savo malonumui be vizos. Keliaujantys asmenys, priimti pagal Bevizio režimo programą, privalo sutikti atsisakyti teisinio peržiūrėjimo ar apeliacijos teisių, kaip paaiškinta paraiškos langelyje „Teisių atsisakymas“. Išsamesnės informacijos rasite skyrelyje Kas turi teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą?

KURIOS VALSTYBĖS DALYVAUJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMOJE?2024-01-31T11:40:59+00:00

KURIOS VALSTYBĖS DALYVAUJA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMOJE?

Andora Australija Austrija Belgija Brunėjus Čilė Čekijos Respublika Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Islandija Airija Italija Japonija Latvija Lichtenšteinas Lietuva Liuksemburgas Monakas Nyderlandai Naujoji Zelandija Norvegija Portugalija Maltos Respublika San Marinas Singapūras Slovakija Slovėnija Pietų Korėja Ispanija Švedija Šveicarija Taivanas[1] Jungtinė Karalystė

KAS TURI TEISĘ PRAŠYTI PATEKTI Į JAV PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?2024-01-31T11:43:16+00:00

KAS TURI TEISĘ PRAŠYTI PATEKTI Į JAV PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?

Jūs turite teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą (BRP), jeigu Jūs:

 • Ketinate atvykti į Jungtines Valstijas 90-čiai dienų arba trumpesniam laikotarpiui verslo, pramogų arba tranzito tikslais;
 • Turite galiojantį pasą, teisėtai išduotą Jums vienoje iš BRP priklausančių šalių;
 • Esate gavę kelionės leidimą per Elektroninę kelionių leidimo sistemą;
 • Atvykstate vežant Bevizio režimo programą pasirašusiam vežėjui;
 • Turite bilietą grįžti arba vykti toliau;
 • Kelionė negali būti nutraukta gretimoje teritorijoje arba greta esančiose salose, nebent keliautojas būtų vienos iš šių vietovių gyventojas;
 • Esate vienos iš toliau išvardytų BRP dalyvaujančių šalių gyventojas arba pilietis:

Andora Australija Austrija Belgija Brunėjus Čilė Čekijos Respublika Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Islandija Airija Italija Japonija Latvija   Lichtenšteinas Lietuva Liuksemburgas Monakas Nyderlandai Naujoji Zelandija Norvegija Portugalija Maltos Respublika San Marinas Singapūras Slovakija Slovėnija Pietų Korėja Ispanija Švedija Šveicarija Taivanas[1] Jungtinė Karalystė

 • Tinkamai įrodykite tikrinančiam Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos pareigūnui, kad turite teisę būti priimtas pagal Bevizio režimo programą ir kad kaip toks atitinkate reikalavimus pagal Imigracijos ir pilietybės įstatymą.
 • Atsisakykite visų teisinio peržiūrėjimo ar apeliacijos teisių dėl atitikimo reikalavimams sprendimo, priimto Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos pareigūno, bei teisės užprotestuoti visus pašalinimo iš šalies veiksmus, susijusius su paraiška dėl priėmimo pagal Bevizio režimo programą, išskyrus prieglobsčio prašymo pagrindu.
 • Atvykimo į Jungtines Valstijas metu pateikite savo biometrinius duomenis (tarp to pirštų antspaudus ir nuotraukas), dar kartą patvirtindami savo atsisakymą visų teisinio peržiūrėjimo ar apeliacijos teisių dėl atitikimo reikalavimams sprendimo, priimto Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos pareigūno, bei teisės užprotestuoti visus pašalinimo iš šalies veiksmus, susijusius su paraiška dėl priėmimo pagal Bevizio režimo programą, išskyrus prieglobsčio prašymo pagrindu.
 • Pateikę kelionės leidimo prašymą, gaukite atsakymą „Leidimas patvirtintas“.
 • Nekelkite pavojaus Jungtinių Valstijų gerovei, sveikatai, apsaugai ar saugumui.
 • Būkite įvykdę visas ankstesnių atvykimų pagal Bevizio režimo programą sąlygas.
KOKIE YRA REIKALAVIMAI PASUI KELIONEI PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?2024-02-01T10:35:21+00:00

KAS TURI TEISĘ PRAŠYTI PATEKTI Į JAV PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?

Bevizio režimo programos (BRP) reikalavimai:

 • Pase turi būti kompiuteriu nuskaitoma zona, puslapyje su biografiniais duomenimis
 • Išduota 2005 m. spalio 26 d. ar vėliau– kiekviename BRP paseąąturi būti skaitmeninė nuotrauka.
 • Išduota 2006 m. spalio 26 d. ar vėliau– kiekvienas BRP pasasąą turi būti elektroninis pasas su skaitmenine mikroschema, kurioje pateikiami biometriniai paso savininko duomenys.

IŠIMTIS: Asmenys, norintys turėti teisę keliauti pagal BRP ir pateikiantys Jungtinės Karalystės pasus, privalo turėti neapribotą teisę nuolatos gyventi Anglijoje, Škotijoje, Velse, Šiaurės Airijoje, Normandijos salose ir Meno saloje

IŠIMTIS: Slovėnijos gyventojai ir piliečiai, norintys atvykti į šalį pagal Bevizio režimo programą (BRP), gali vykti tik su Slovėnijos pasu raudonu viršeliu.

IŠIMTIS: Nuo 2009 m. liepos 1 d. BRP dalyvaujančiųjų šalių asmenų nenumatyto vykimo pažymėjimai arba laikinieji pasai turi būti elektroniniai.

  • Šių BRP dalyvaujančiųjų šalių piliečiai privalo pateikti elektroninius pasus:
   • Čekijos Respublika
   • Estija
   • Slovakija
   • Vengrija
   • Latvija
   • Lietuva
   • Maltos Respublika
   • Pietų Korėja
   • Graikija
   • Taivanas[1]
   • Čilė
  • Kompiuteriu nuskaitomame pase yra dvi eilutës skaièiø ir simboliø (<<<). Dokumentams keliami reikalavimai skiriasi priklausomai nuo paso išdavimo arba pratesimo datos:
   • Kompiuteriu nuskaitomiems pasams, išduotiems arba pratęstiems prieš 2005 m. spalio 26 d., nėra jokių papildomų reikalavimų.
   • Jeigu pasas buvo išduotas arba atnaujintas/pratęstas 2005 m. spalio 26 d. arba po šios datos ir neatitinka toliau pateiktų reikalavimų, keliautojas privalo gauti vizą:
    1. 1. Kompiuteriu nuskaitomi pasai, išduoti arba atnaujinti/pratęsti 2005 m. spalio 26 d. – 2006 m. spalio 25 d. laikotarpiu arba po šio laikotarpio, turi atitikti toliau pateiktus reikalavimus. Reikalaujama, kad paso duomenų puslapyje butų išspausdinta skaitmeninė nuotrauka ARBA butų integruotas lustas su informacija iš duomenų puslapio (el. pasas). Skaitmeninė nuotrauka yra nuotrauka, išspausdinta puslapyje, o ne pase iklijuota arba laminuota nuotrauka.

 

   1. 2. Kompiuteriu nuskaitomi pasai, išduoti arba atnaujinti/pratęsti 2006 m. spalio 26 d. arba po šios datos, turi būti el. pasai.
  • Daugiau informacijos žr. Muitinės ir valstybės sienų apsaugos tinklavietėje, CBP.gov: Travel (kelionės), For International Visitors (tarptautiniams keliautojams), Visiting for Business or Pleasure (verslo arba pramogų kelionės, Visa Waiver Program (Bevizio režimo programa).
 • Taivano pasų turėtojai turi pateikti paso numerį ir asmeninį atpažinimo numerį (PIN).
AR KELIAVIMAS PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ TURI TRŪKUMŲ?2024-01-31T11:51:37+00:00

AR KELIAVIMAS PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ TURI TRŪKUMŲ?

Prieš naudodamiesi Bevizio režimo programa, Jūs turite žinoti toliau išvardintas sąlygas ir įdėmiai apsvarstyti savo galimybes:

 • Atvykę į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą negalite keisti ar pratęsti savo neimigracinio statuso.
 • Jeigu Jums nebus leista atvykti, Jūs neturėsite teisės teikti apeliacijos dėl nepriėmimo į JAV sprendimo.
 • Jeigu bus nustatyta, kad Jūs pažeidėte savo priėmimo į JAV sąlygas, Jūs taip pat neturėsite teisės ne prieglobsčio prašymo pagrindu skųsti ar teikti apeliacijos dėl visų pašalinimo iš šalies veiksmų, susijusių su paraiška dėl priėmimo pagal Bevizio režimo programą.
KOKIE YRA PASO REIKALAVIMAI KELIONEI PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?2024-02-01T10:36:56+00:00

KOKIE YRA PASO REIKALAVIMAI KELIONEI PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?

 • Jeigu ketinate atvykti į Jungtines Valstijas oro linijų, nepasirašiusių anksčiau minėtos sugrąžinimo sutarties, lėktuvu.
 • Jeigu ketinate pasilikti Jungtinėse Valstijose ilgesniam negu 90 dienų laikotarpiui.
 • Jeigu manote, kad kurie nors iš nepriėmimo į šalį kriterijų, nurodytų Imigracijos ir pilietybės įstatymo 212 skyriaus (a) punkte, Jums tinka, prieš išvykdami į Jungtines Valstijas turite kreiptis dėl neimigracinių tikslų vizos. Nors Jūs galite būti pripažintas netinkamu priėmimui į Jungtines Valstijas, Jūs galite kreiptis dėl neimigracinių tikslų vizos ir teisių atsisakymo dokumento, kurie leis Jums keliauti į Jungtines Valstijas.
 • Jei vykstate į Jungtines Valstijas ne trumpam poilsiui ar verslo reikalais, tačiau kitais reikalais.
KAS ĮVYKSTA, JEIGU BEVIZIO REŽIMO PROGRAMOS PAREIŠKĖJAS YRA PRIPAŽĮSTAMAS NEATITINKANČIU REIKALAVIMŲ?2024-01-31T12:15:54+00:00

KAS ĮVYKSTA, JEIGU BEVIZIO REŽIMO PROGRAMOS PAREIŠKĖJAS YRA PRIPAŽĮSTAMAS NEATITINKANČIU REIKALAVIMŲ?

Keliaujantys asmenys, teikiantys paraišką vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą, kurių netinkamumas atvykimui į Jungtines Valstijas bus nustatytas, bus nepriimti į šalį ir sugrąžinti į savo kilmės šalį arba trečiąją šalį, iš kurios keliaujantis asmuo turi bilietus į abi puses, ta pačia transporto priemone, kuria keliaujantis asmuo atvyko į Jungtines Valstijas.

KAIP GALĖČIAU GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS APIE BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?2024-01-31T12:17:36+00:00

KAIP GALĖČIAU GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS APIE BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

www.travel.state.gov

AR PRIDĖJUS ŠIUOS PAPILDOMUS KLAUSIMUS ESTA TAPS LYGIAVERTE ELEKTRONINEI VIZAI?2024-01-31T12:22:53+00:00

AR PRIDĖJUS ŠIUOS PAPILDOMUS KLAUSIMUS ESTA TAPS LYGIAVERTE ELEKTRONINEI VIZAI?

Ne. Ne imigruojančių lankytojų reikalavimai vizai (B1 / B2) pagal JAV įstatymus skiriasi nuo ESTA reikalavimų ir yra daug sudėtingesni. B1 / B2 vizos prašytojai daugeliu atvejų turi dalyvauti pokalbyje su JAV valstybės departamento konsuliniu pareigūnu ir prieš kelionę pateikti savo biometrinius duomenis ir papildomą biografinę informaciją, kurios neprivaloma nurodyti ESTA paraiškoje. Šių reikalavimų bevizio režimo keliautojams nėra ir jų pridėjus naujus klausimus ESTA paraiškoje nebus.

Prašymas suteikti kelionės leidimą ESTA

KAIP MAN KREIPTIS DĖL KELIONĖS LEIDIMO Į JUNGTINES VALSTIJAS?2024-01-31T12:25:32+00:00

KAIP MAN KREIPTIS DĖL KELIONĖS LEIDIMO Į JUNGTINES VALSTIJAS?

1 veiksmas: Užpildykite savo paraišką

Įveskite visą privalomą informaciją. Jūsų bus prašoma pateikti: pagrindinę biografinę informaciją; informaciją iš savo bevizio paso ir kitų pasų; savo dabartinį ar buvusį darbdavį; savo adresą ir kontaktinį asmenį JAV; kontaktinį asmenį skubos atveju; ir informaciją apie kreditinę kortelę. Taip pat jūsų bus prašoma atsakyti į aštuonis saugumo klausimus. Prieš kelionę į Jungtines Valstijas, kiekvienas jūsų grupės narys privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą arba vizą, nepaisant jo / jos amžiaus.

2 veiksmas: Pateikite savo paraišką

Pasitikrinkite savo atsakymų tikslumą. Norėdami juos pataisyti, grįžkite prie paraiškos, paspaudę mygtuką Ankstesnis.

3 veiksmas: Užsirašykite savo paraiškos numerį

Pateikus paraišką, sistema nurodys Jūsų paraiškos numerį. Užrašykite ir išsaugokite šį paraiškos numerį. Norėdami patikrinti savo paraiškos būseną arba paraišką atnaujinti, Jūs turėsite pateikti savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.

4 veiksmas: Sumokėkite

Įveskite savo kreditinės kortelės duomenis, kad sumokėtumėte mokesčius, susijusius su 2009 m. Kelionių skatinimo įstatymu.

5 veiksmas: Pasitikrinkite savo paraiškos būseną

Dažniausiai Elektroninė kelionių leidimų sistema iš karto parodo paraiškos būseną. Jeigu paraiškos būsenos nustatymui reikės daugiau laiko, paprastai atsakymas pateikiamas per 72 valandas. Paraiškos būsenos patikrinimui bus pateikta informacija, jei gautame atsakyme nurodyta, kad paraiška nagrinėjama. Trys galimi atsakymai į pateiktą paraišką kelionės leidimui gauti:

 • Leidimas patvirtintas. Jūsų kelionės leidimas yra patvirtintas ir Jums leidžiama vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą. Sistema parodo leidimo patvirtinimą ir mokesčio gavimo patvirtinimą, kuriame parodyta nuo jūsų kreditinės kortelės nuskaityta suma. Kelionės leidimas neužtikrina Jūsų įleidimo į Jungtines Valstijas, nes galutinį sprendimą priima Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas atvykimo vietoje.
 • Keliauti neleidžiama. Jums neleidžiama keliauti į JAV pagal Bevizio režimo programą. Jūs turite galimybę gauti vizą savo kelionei JAV Valstybės departamente. Daugiau informacijos apie vizos gavimą rasite Jungtinių Valstijų Valstybės departamento tinklapyje www.travel.state.gov. Šis atsakymas reiškia draudimą keliauti į Jungtines Valstijas tik pagal Bevizio režimo programą. Be to, sistema parodo mokėjimo gavimo patvirtinimą, kuriame nurodoma suma, nuskaityta nuo kredito kortelės, už EKLS paraiškos forminimą.
 • Leidimas nagrinėjamas. Jūsų kelionės leidimas yra nagrinėjamas dėl to, kad skubus atsakymas buvo neįmanomas. Šis atsakymas nereiškia, kad rasta neatitinkančių reikalavimų duomenų. Sprendimas greičiausiai bus priimtas per 72 valandas. Prašome grįžti į šį tinklapį ir pasirinkti Atnaujinti ar tikrinti anksčiau pateiktos paraiškos dėl kelionės į JAV būseną, vienam ar daugiau asmenų. .. Norėdami patikrinti savo paraiškos būseną, turėsite įvesti savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.
AR GALITE ATSAKYTI Į KAI KURIUOS SAUGUMO KLAUSIMUS?2024-01-31T12:28:28+00:00

AR GALITE ATSAKYTI Į KAI KURIUOS SAUGUMO KLAUSIMUS?

Kai kuriems “Ar kuris nors iš toliau pateiktų kriterijų Jums tinka?” klausimams, kurių reikšmė gali būti neaiški, yra pateikiama pagalba:

Kai kuriems “Ar kuris nors iš toliau pateiktų kriterijų Jums tinka?” klausimams, kurių reikšmė gali būti neaiški, yra pateikiama pagalba:

Eilutė

Aprašymas

Ar Ar turite psichinę arba protinę negalią; ar esate priklausomi nuo narkotikų arba esate narkomanas (-ė); ar šiuo metu sergate šiomis ligomis:

 • minkštuoju šankeriu
 • gonorėja
 • kirkšnių granuloma
 • raupsais, užkrečiama forma
 • venerine limfogranulioma
 • sifiliu, užkrečiama forma
 • aktyvia tuberkulioze

Užkrečiamos ligos

Pagal Jungtinių Valstijų įstatymus užkrečiamos ligos, keliančios pavojų visuomenės sveikatai, yra šios:

 • minkštasis šankeris
 • gonorėja
 • kirkšnių granuloma
 • raupsai, užkrečiama forma
 • venerinė limfogranulioma
 • sifilis, užkrečiama stazė
 • aktyvi tuberkuliozė

Physical or Mental Disorders

Kalbant apie fizinius ar protinius sutrikumus, atsakykite „Taip“ į šį klausimą, jei:

(a) Šiuo metu jūs turite fizinį ar protinį sutrikimą susijusį su sutrikimu, kuris gali kelti ar sukėlė grėsmę jūsų turtui, saugumui ar gerovei ar kitam; ar

(b) Jūs turėjote fizinę ar protinę negalią ar turėjote elegesio sutrikimų susijusių su sutrikimais, kurie yra sukėlę grėsmę jūsų turtui, saugumui ar gerovei ar kitam ir tikėtina, kad elgesys pasikartos ar ves prie kito žalingo elgesio. Atsakykite „Ne“, jei:

(a) Šiuo metu neturite fizinių ar protinių sutrikimų; ar

(b) Jūs turite ar turėjote fizinę ar protinę negalią nesusijusią su sutrikimais, kurie yra sukėlę grėsmę jūsų turtui, saugumui ar kitų gerovei ; or

(c) Jūs šiuo metu turite fizinę ar protinę negalią su padidėjusios rizikos elegsiu, bet tas elgesys nebuvo sukėlęs, nekelia ir nekels grėsmės jūsų ir kitų žmonių turtui, saugumui ir gerovei ; or

(d) Jūs turėjote fizinę ar protinę negalią su padidėjusios rizikos elgesiu, kuris buvo sukėlęs grėsmę jūsų ar kitų žmonių turtui, saugumui ir gerovei, bet mažai tikėtina, kad jis pasikartos.

Piktnaudžiaujantieji narkotikais ir narkomanai

Pagal Jungtinių Valstijų įstatymus asmenys, kurie buvo pripažinti piktnaudžiaujančiaisiais narkotikais arba narkomanais, negali būti įleisti į šalį.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. § 212(a)(1)(A) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) ir atitinkamas Federalinių reglamentų kodekso nuostatas.

Ar kada nors buvote areštuotas ar apkaltintas nusikaltimu, kuris sąlygojo rimtą žalą turtui, arba kitam asmeniui ar valstybinei institucijai?

AND

Ar kada nors pažeidėte kokius nors įstatymus, susijusius su neteisėtu narkotikų laikymu, vartojimu ir platinimu?

Šis klausimas yra susijęs su amoraliais nusikaltimais – tokie nusikaltimai dažniausiai susiję su veiksmais, kurie iš prigimties yra niekšingi arba amoralūs ir prieštarauja priimtoms moralės normoms bei bendroms visuomenės narių pareigoms. Tam tikri veiksniai, pavyzdžiui nusikaltėlio amžius ar nusikaltimo data, gali apspręsti, ar nusikaltimas bus laikomas amoraliu Imigracijos ir pilietybės įsatymo tikslais.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. to § 212(a)(2) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1101(a)(43) ir atitinkamas Federalinių reglamentų kodekso nuostatas.

AR KELIAUTOJAI PRIVALO TURĖTI SU SAVIMI ATSPAUSDINTĄ KELIONĖS LEIDIMĄ ORO UOSTE?2024-01-31T12:31:17+00:00

AR KELIAUTOJAI PRIVALO TURĖTI SU SAVIMI ATSPAUSDINTĄ KELIONĖS LEIDIMĄ ORO UOSTE?

Ne. VSD gali pranešti vežėjui keleivio EKLS būseną. Tačiau VSD rekomenduoja keliautojams atsispausdinti paraiškos kelionės leidimui gauti atsakymą, taip išsaugant savo paraiškos numerį ir pasilaikant savo EKLS būsenos patvirtinimą.

AR ŠIS TINKLAPIS YRA SAUGUS IR KONFIDENCIALUS?2024-01-31T12:32:45+00:00

AR ŠIS TINKLAPIS YRA SAUGUS IR KONFIDENCIALUS?

Taip. Šį tinklapį tvarko Jungtinių Valstijų vyriausybė, jame įdiegtos technologijos, užkertančios kelią neteisėtam susipažinimui su nurodomais ir peržiūrimais duomenimis. Be to, siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, šis tinklapis veikia pagal taisykles ir nuostatas, nurodytas Jungtinių Valstijų Privatumo įstatyme ir šiame Privacy Statement.

KOKIUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI MANO KOMPIUTERIS, KAD GALĖČIAU PER EKLS PATEIKTI PARAIŠKĄ LEIDIMUI KELIAUTI Į JUNGTINES VALSTIJAS GAUTI?2024-01-31T13:56:07+00:00

KOKIUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI MANO KOMPIUTERIS, KAD GALĖČIAU PER EKLS PATEIKTI PARAIŠKĄ LEIDIMUI KELIAUTI Į JUNGTINES VALSTIJAS GAUTI?

Minimali kompiuterio konfigūracija:

 • Interneto naršyklė, palaikanti 128 bitų kodavimą.
 • Didžioji dalis naršyklių yra palaikomos. Prašom įsitikinti, ar jūsų naršyklė yra pakankamai atnaujinta ir gali priimti cookies bei JavaScript.
AR KELIAUTOJAMS KADA REIKIA PAKARTOTINAI KREIPTIS Į EKLS DĖL KELIONĖS LEIDIMO?2024-01-31T12:37:33+00:00

AR KELIAUTOJAMS KADA REIKIA PAKARTOTINAI KREIPTIS Į EKLS DĖL KELIONĖS LEIDIMO?

Ne. EKLS kelionės leidimas turi būti galiojantis iki atvykstant į Jungtines Valstijas.

KĄ DARYTI JEI, TURIU DVIGUBĄ PILIETYBĘ, O MANO PASO, KURIAM REIKIA VIZOS, GALIOJIMAS BAIGĖSI, ARBA AŠ NETURIU TOS ŠALIES PASO?2024-01-31T12:39:22+00:00

KĄ DARYTI JEI, TURIU DVIGUBĄ PILIETYBĘ, O MANO PASO, KURIAM REIKIA VIZOS, GALIOJIMAS BAIGĖSI, ARBA AŠ NETURIU TOS ŠALIES PASO?

Jei turite papildomų pasų, įveskite naujausią paso informaciją, net jei paso galiojimas baigėsi. Jei turite dvigubą pilietybę, bet neturite tos šalies paso, išskleidžiamame meniu pasirinkite tą šalį, bet paso numerio laukelyje nieko nerašykite.

JEIGU PALIKSIU NEUŽPILDYTĄ LANGELĮ, KURĮ PRIVALOMA UŽPILDYTI, AR MANO ESTA BUS ATMESTA?2024-01-31T12:41:35+00:00

JEIGU PALIKSIU NEUŽPILDYTĄ LANGELĮ, KURĮ PRIVALOMA UŽPILDYTI, AR MANO ESTA BUS ATMESTA?

Visi privalomi laukeliai turi būti užpildyti. Įvedus klaidingą informaciją, paraiška nebus atmesta, bet jai prireiks fizinio sprendimo (o todėl ir daugiau laiko), prieš pateikiant pareiškėjui CBP atsakymą.

KAM JUMS REIKIA INFORMACIJOS APIE MANO DARBDAVĮ?2024-01-31T12:44:18+00:00

KAM JUMS REIKIA INFORMACIJOS APIE MANO DARBDAVĮ?

Vadovaujantis Imigracijos ir pilietybės įstatymo 214b skyriumi, visi asmenys turi įrodyti, kad jie neketina imigruoti į Jungtines Valstijas ir atitinka lankytojo arba ne imigranto statusą. Informacija apie darbą gali padėti įrodyti tinkamumą pagal šiuos teisinius reikalavimus.

Kelionės leidimo atnaujinimas

KOKIUS DUOMENIS GALIU PATIKSLINTI?2024-01-31T12:46:35+00:00

KOKIUS DUOMENIS GALIU PATIKSLINTI?

Prieš pateikdami elektroninę kelionės leidimo paraišką su privaloma informacija apie apmokėjimą, galite atnaujinti visus paraiškos duomenų laukelius išskyrus paso numerį ir pasą išdavusią šalį. Užbaigę ir pateikę paraišką su visa privaloma informacija apie apmokėjimą, jūs vis dar galite atnaujinti vieną iš šių laukelių:

 • el. pašto adresą
 • adresą JAV
KĄ PRIVALAU DARYTI, JEIGU MANO PASO DUOMENYS PASIKEITĖ?2024-01-31T12:53:53+00:00

KĄ PRIVALAU DARYTI, JEIGU MANO PASO DUOMENYS PASIKEITĖ?

Jeigu Jūs gausite naują pasą arba Jūsų paso duomenys pasikeis, Jūs privalote kreiptis dėl naujo kelionės leidimo ir sumokėti susijusius mokesčius. Visą tikslinamų duomenų sąrašą po paraiškos pateikimo matysite čia: Kokius duomenis galiu patikslinti?.

KAIP PAREIŠKĖJAI GALI IŠTAISYTI KLAIDĄ SAVO PARAIŠKOJE?2024-01-31T12:55:27+00:00

KAIP PAREIŠKĖJAI GALI IŠTAISYTI KLAIDĄ SAVO PARAIŠKOJE?

Interneto svetainės sistema leis pareiškėjams peržiūrėti savo duomenis prieš pateikiant paraišką, taip pat ir pakartotinai patvirtinti paso numerį. Prieš pateikdami elektroninio kelionės leidimo paraišką su nurodytais mokėjimo duomenimis, galite patikslinti visus paraiškos duomenų laukelius, išskyrus paso numerį ir pasą išdavusią šalį. Jeigu pareiškėjai suklydo, pateikdami savo paso ar biografinius duomenis, jiems teks pateikti naują paraišką. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas. Visas kitas klaidas galima taisyti ir informaciją tikslinti, naudojant atnaujinimo funkciją. Jei pareiškėjas suklydo, atsakydamas į atitikimo reikalavimams klausimus, žr. Dėl pasiteiravimo arba klausimų apie šią paraišką spauskite čia kiekvieno puslapio apačioje.

KAIP PAREIŠKĖJAI GALI IŠTAISYTI NETEISINGAI NURODYTĄ PASO IŠDAVIMO ARBA GALIOJIMO DATĄ PO TO, KAI PATEIKIA SAVO PARAIŠKĄ EKLS KELIONĖS LEIDIMUI GAUTI?2024-01-31T12:57:43+00:00

KAIP PAREIŠKĖJAI GALI IŠTAISYTI NETEISINGAI NURODYTĄ PASO IŠDAVIMO ARBA GALIOJIMO DATĄ PO TO, KAI PATEIKIA SAVO PARAIŠKĄ EKLS KELIONĖS LEIDIMUI GAUTI?

Jei pareiškėjas nurodo neteisingą paso išdavimo arba galiojimo datą ir supranta, kad padarė klaidą, po to, kai pateikė EKLS paraišką, pareiškėjui teks teikti naują paraišką kelionės leidimui gauti. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas. Ankstesnė paraiška bus automatiškai panaikinta.

KĄ DARYTI, JEI NORIU ATNAUJINTI SAVO PARAIŠKĄ, BET NEŽINAU SAVO PARAIŠKOS NUMERIO?2024-01-31T13:54:24+00:00

KĄ DARYTI, JEI NORIU ATNAUJINTI SAVO PARAIŠKĄ, BET NEŽINAU SAVO PARAIŠKOS NUMERIO?

Pradiniame puslapyje pasirinkite nuorodà “Atkurti paraišką” po “Atkurti anksčiau priimtą kelionės leidimui į Jungtines Valstijas vienam ar daugiau asmenųs”.  Kitame ekrane pasirinkite teisingą paraiškos ar grupės paraiškų atkurimo mygtuką.

Vienos paraiškos atkurimas

1. Įveskite savo paso numeri ir gimimo datą.
2. Jei žinote paraiškos numerį, įveskite jį. Jei nežinote paraiškos numerio, įveskite pavardę, vardą ir šalį, kurioje išduotas pasas.
3. Paspauskite Tęsti norėdami pereiti prie paraiškos. Grupės paraiškų atkurimas

1. Norint atkurti paraiškų grupę, reikia vadovautis šia Grupės Kontaktinio Asmens* informacija: Grupės ID, kontaktinė pavardė, vardas, gimimo data bei el. pašto adresas.
2. Jei neturite Grupės ID, pasirinkite nuorodą “nežinau savo grupės ID” ir jis bus išsiųstas el. pašto adresu, nurodytu kuriant grupę.
3. Įveskite reikalaujamą informaciją.
4. Norėdami pereiti prie paraiškų grupės, spauskite Tęsti.
*Grupės Kontaktinis Asmuo- tai asmuo, pateikęs keliaujančiųjų grupės paraiškas.

** Taip pat galite parinkti bet kurią atskirą grupės paraišką “Rasti paraiškas” puslapyje spustelėdami “Rasti vieną paraišką” mygtuką.

Leidimas keliauti neduotas

KĄ DALYTI KELIAUTOJUI, JEI EKLS JAM NEIŠDUODA KELIONĖS LEIDIMO2024-01-31T13:03:05+00:00

KĄ DALYTI KELIAUTOJUI, JEI EKLS JAM NEIŠDUODA KELIONĖS LEIDIMO?

Jeigu į savo kelionės leidimo paraišką Jūs gausite atsakymą „Keliauti neleidžiama“ ir ketinate tęsti savo kelionės planus, apsilankykite Jungtinių Valstijų Valstybės departamento tinklapyje www.travel.state.gov , kur rasite daugiau informacijos apie paraiškas dėl vizų. Atsisakymas išduoti kelionės leidimą reiškia draudimą keliauti tik pagal Bevizio režimo programą, tačiau šis sprendimas palieka Jums teisę gauti vizą kelionei į Jungtines Valstijas. Tuo atveju, jeigu kelionės leidimas Jums nebus išduotas, joks teismas neturi teisinės galios peržiūrėti sprendimo dėl atitikimo reikalavimams pagal EKLS.

AR NEGAVĘS LEIDIMO KELIAUTOJAS TURĖTŲ PAKARTOTINAI TEIKTI PARAIŠKĄ EKLS?2024-01-31T13:45:02+00:00

AR NEGAVĘS LEIDIMO KELIAUTOJAS TURĖTŲ PAKARTOTINAI TEIKTI PARAIŠKĄ EKLS?

Jei keliaujančiojo EKLS leidimas yra atmestas, bei jo/jos duomenys nepasikeitė, tai ir nauja paraiška bus atmesta. Keliaujantysis, neatitinkantis EKLS reikalavimų, netiks ir Bevizio režimo programai, tokiu atveju jis turėtų kreiptis į Jungtinių Valstijų ambasadą arba konsulatą dėl neimigracinės vizos. Iš naujo teikiant paraišką ir nurodant joje melagingus duomenis, taip siekiant gauti kelionės leidimą, galima iš viso prarasti teisę įvažiuoti į JAV pagal Bevizio režimo programą.

KAIP KELIAUTOJUI SUŽINOTI, DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ BUVO NESUTEIKTAS KELIONĖS LEIDIMAS?2024-01-31T13:46:46+00:00

KAIP KELIAUTOJUI SUŽINOTI, DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ BUVO NESUTEIKTAS KELIONĖS LEIDIMAS?

VSD kruopščiai kūrė EKLS programą, siekdamas užtikrinti, kad kelionės leidimas įvažiuoti į JAV būtų nesuteiktas tik asmenims, kuriems negalioja Bevizio režimo programa, bei asmenims, kurių kelionė keltų pavojų teisėsaugai arba saugumui. Nors EKLS tinklapyje pateikiama nuoroda į VSD Kelionių uždraudimo atitaisymo užklausų programos (TRIP) tinklapį, nėra jokios garantijos, kad prašymas panaikinti paraiškos atmetimą, pateiktas per VSD TRIP sistemą, išspręs neatitikimo Bevizio režimo programos reikalavimams problemą, dėl kurios pareiškėjo paraiška EKLS buvo atmesta.

Prašome įsidėmėti, kad nei ambasados, nei konsulatai negali teikti informacijos dėl EKLS paraiškos atmetimo arba išspręsti problemą, dėl kurios EKLS paraiška atmesta. Ambasados ir konsulatai gali įforminti paraišką dėl neimigracinės vizos, kuri vienintelė leistų pareiškėjui, kurio EKLS paraiška atmesta, įvažiuoti į JAV.

JEI KELIAUTOJUI NESUTEIKTAS KELIONĖS LEIDIMAS, TAČIAU JAM REIKIA NEDELSIANT VYKTI Į JAV, AR ĮMANOMA SUSITARTI DĖL NEATIDĖLIOTINO SUSITIKIMO DĖL VIZOS JAV AMBASADOJE AR KONSULATE?2024-01-31T13:50:49+00:00

JEI KELIAUTOJUI NESUTEIKTAS KELIONĖS LEIDIMAS, TAČIAU JAM REIKIA NEDELSIANT VYKTI Į JAV, AR ĮMANOMA SUSITARTI DĖL NEATIDĖLIOTINO SUSITIKIMO DĖL VIZOS JAV AMBASADOJE AR KONSULATE?

Deja, Valstybės departamentas negali užtikrinti priėmimo kitą dieną dėl kintančio vizų poreikio. Informacijos apie priėmimo tvarką rasite artimiausiame konsulate arba www.travel.state.gov. Dėl šių priežasčių keliautojai raginami kreiptis dėl EKLS patvirtinimo kuo anksčiau prieš planuojamą kelionę.

Prašome įsidėmėti, kad nei ambasados, nei konsulatai negali teikti informacijos dėl EKLS paraiškos atmetimo arba išspręsti problemą, dėl kurios EKLS paraiška atmesta. Ambasados ir konsulatai gali įforminti paraišką dėl neimigracinės vizos, kuri vienintelė leistų pareiškėjui, kurio EKLS paraiška atmesta, įvažiuoti į JAV.

Problemų sprendimas

KOKIUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI MANO KOMPIUTERIS, KAD GALĖČIAU PER EKLS PATEIKTI PARAIŠKĄ LEIDIMUI KELIAUTI Į JUNGTINES VALSTIJAS GAUTI?2024-01-31T13:56:07+00:00

KOKIUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI MANO KOMPIUTERIS, KAD GALĖČIAU PER EKLS PATEIKTI PARAIŠKĄ LEIDIMUI KELIAUTI Į JUNGTINES VALSTIJAS GAUTI?

Minimali kompiuterio konfigūracija:

 • Interneto naršyklė, palaikanti 128 bitų kodavimą.
 • Didžioji dalis naršyklių yra palaikomos. Prašom įsitikinti, ar jūsų naršyklė yra pakankamai atnaujinta ir gali priimti cookies bei JavaScript.
KĄ DARYTI, JEI NORIU ATNAUJINTI SAVO PARAIŠKĄ, BET NEŽINAU SAVO PARAIŠKOS NUMERIO?2024-01-31T13:54:24+00:00

KĄ DARYTI, JEI NORIU ATNAUJINTI SAVO PARAIŠKĄ, BET NEŽINAU SAVO PARAIŠKOS NUMERIO?

Pradiniame puslapyje pasirinkite nuorodà “Atkurti paraišką” po “Atkurti anksčiau priimtą kelionės leidimui į Jungtines Valstijas vienam ar daugiau asmenųs”.  Kitame ekrane pasirinkite teisingą paraiškos ar grupės paraiškų atkurimo mygtuką.

Vienos paraiškos atkurimas

1. Įveskite savo paso numeri ir gimimo datą.
2. Jei žinote paraiškos numerį, įveskite jį. Jei nežinote paraiškos numerio, įveskite pavardę, vardą ir šalį, kurioje išduotas pasas.
3. Paspauskite Tęsti norėdami pereiti prie paraiškos. Grupės paraiškų atkurimas

1. Norint atkurti paraiškų grupę, reikia vadovautis šia Grupės Kontaktinio Asmens* informacija: Grupės ID, kontaktinė pavardė, vardas, gimimo data bei el. pašto adresas.
2. Jei neturite Grupės ID, pasirinkite nuorodą “nežinau savo grupės ID” ir jis bus išsiųstas el. pašto adresu, nurodytu kuriant grupę.
3. Įveskite reikalaujamą informaciją.
4. Norėdami pereiti prie paraiškų grupės, spauskite Tęsti.
*Grupės Kontaktinis Asmuo- tai asmuo, pateikęs keliaujančiųjų grupės paraiškas.

** Taip pat galite parinkti bet kurią atskirą grupės paraišką “Rasti paraiškas” puslapyje spustelėdami “Rasti vieną paraišką” mygtuką.

Go to Top