KODĖL ESTA PRIVALO SURINKTI DAUGIAU INFORMACIJOS IŠ BEVIZIO REŽIMO KELIAUTOJŲ?

Po rugsėjo 11 d. bevizio režimo programa buvusi keliavimo palengvinimo programa, kurios pagrindinis rūpestis buvo apsaugoti šalį nuo ekonominės imigracijos, buvo patobulinta tvirtais saugumo standartais, apsaugančiais, kad šia Programa nepasinaudotų teroristai ir kiti nusikaltėliai. Reikalavimas visiems bevizio režimo keliautojams pateikti duomenis norint gauti kelionės leidimą (ESTA) elektroninėje sistemoje prieš vykstant į JAV buvo pristatytas remiantis 2007 m. Saugaus keliavimo ir kovos su terorizimu įstatymu, kuris yra 2007 m. 11/9 komisijos įstatymo dėl rekomendacijų įgyvendinimo dalimi, taip pat žinomo kaip “9/11 Act”) (Pub. L. Nr. 110-53), kad būtų galima pagerinti bevizio režimo šalių keliautojų kontrolę.

DHS (Vidaus saugumo departamentas) privalo būti budrus ir stengtis prisitaikyti prie kintančių grėsmių ir pavojų. Per šešerius sistemos naudojimo metus, nepaisant reikšmingų pasikeitimų terorizmo ir nusikaltimų grėsmės JAV srityje, DHS ESTA duomenų elementus, šiuo metu naudojamus ESTA paraiškoje, pakeitė neženkliai. DHS nustatė, kad pridėjus papildomų duomenų laukelių ESTA paraiškoje, DHS sugebės tinkamiau tikrinti bei tiksliau ir efektyviau atpažinti tuos keliautojus, kurie kelia potencialią grėsmę tėvynės saugumui.