KAS YRA KELIONĖS LEIDIMAS ESTA?

Didinant kelionių į Jungtines Valstijas, pagal Bevizio režimo programą, saugumą, buvo sugriežtinti reikalavimai kelionėms be vizos. Bevizio režimo programos ESTA valstybių piliečiai, kaip ir anksčiau, galės keliauti be vizos, tačiau prieš išvykstant į Jungtines Valstijas turės gauti kelionės leidimą.

ESTA Kelionės leidimo gavimo tvarka yra tokia:

Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento ir Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos tvarkomoje saugioje viešoje interneto svetainėje yra automatinė forma, kurią Jūs arba tretieji asmenys turi užpildyti kelionės leidimui gauti. Kai reikiami biografiniai, kelionės ir kreditinės kortelės duomenys bus įvesti saugioje interneto svetainėje, sistema Jūsų paraišką apiformins ir patikrins, ar turite teisę keliauti be vizos pagal Bevizio režimo programą. Sistema pateiks automatinį atsakymą ir prieš įlaipinimą vežėjas elektroniniu būdu patikrins, ar, Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos duomenimis, Jums buvo duotas kelionės leidimas.