KAS YRA BEVIZIO REŽIMO PROGRAMA?

Bevizio režimo programa leidžia užsienio piliečiams iš tam tikrų šalių vykti į Jungtines Valstijas 90-čiai (ar mažiau) dienų verslo reikalais arba savo malonumui be vizos. Keliaujantys asmenys, priimti pagal Bevizio režimo programą, privalo sutikti atsisakyti teisinio peržiūrėjimo ar apeliacijos teisių, kaip paaiškinta paraiškos langelyje „Teisių atsisakymas“. Išsamesnės informacijos rasite skyrelyje Kas turi teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą?