JEI KELIAUTOJUI NESUTEIKTAS KELIONĖS LEIDIMAS, TAČIAU JAM REIKIA NEDELSIANT VYKTI Į JAV, AR ĮMANOMA SUSITARTI DĖL NEATIDĖLIOTINO SUSITIKIMO DĖL VIZOS JAV AMBASADOJE AR KONSULATE?

Deja, Valstybės departamentas negali užtikrinti priėmimo kitą dieną dėl kintančio vizų poreikio. Informacijos apie priėmimo tvarką rasite artimiausiame konsulate arba www.travel.state.gov. Dėl šių priežasčių keliautojai raginami kreiptis dėl EKLS patvirtinimo kuo anksčiau prieš planuojamą kelionę.

Prašome įsidėmėti, kad nei ambasados, nei konsulatai negali teikti informacijos dėl EKLS paraiškos atmetimo arba išspręsti problemą, dėl kurios EKLS paraiška atmesta. Ambasados ir konsulatai gali įforminti paraišką dėl neimigracinės vizos, kuri vienintelė leistų pareiškėjui, kurio EKLS paraiška atmesta, įvažiuoti į JAV.