AR KELIONĖS LEIDIMAS ESTA UŽTIKRINA MANO ĮLEIDIMĄ Į JUNGTINES VALSTIJAS?

Jeigu Jūsų elektroninis kelionės leidimas ESTA yra patvirtintas, šis patvirtinimas įrodo, kas Jūs turite teisę vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą, tačiau jis negarantuoja tai, kad Jūs busite įleisti į Jungtines Valstijas. Atvykus į Jungtines Valstijas atvykimo vietoje Jus patikrins Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas, kuris gali nustatyti, kad pagal Bevizio režimo programą ESTA arba dėl bet kurios kitos priežasties pagal Jungtinių Valstijų įstatymus Jūs neįleidžiami.