AR GALITE ATSAKYTI Į KAI KURIUOS SAUGUMO KLAUSIMUS?

Kai kuriems “Ar kuris nors iš toliau pateiktų kriterijų Jums tinka?” klausimams, kurių reikšmė gali būti neaiški, yra pateikiama pagalba:

Kai kuriems “Ar kuris nors iš toliau pateiktų kriterijų Jums tinka?” klausimams, kurių reikšmė gali būti neaiški, yra pateikiama pagalba:

Eilutė

Aprašymas

Ar Ar turite psichinę arba protinę negalią; ar esate priklausomi nuo narkotikų arba esate narkomanas (-ė); ar šiuo metu sergate šiomis ligomis:

 • minkštuoju šankeriu
 • gonorėja
 • kirkšnių granuloma
 • raupsais, užkrečiama forma
 • venerine limfogranulioma
 • sifiliu, užkrečiama forma
 • aktyvia tuberkulioze

Užkrečiamos ligos

Pagal Jungtinių Valstijų įstatymus užkrečiamos ligos, keliančios pavojų visuomenės sveikatai, yra šios:

 • minkštasis šankeris
 • gonorėja
 • kirkšnių granuloma
 • raupsai, užkrečiama forma
 • venerinė limfogranulioma
 • sifilis, užkrečiama stazė
 • aktyvi tuberkuliozė

Physical or Mental Disorders

Kalbant apie fizinius ar protinius sutrikumus, atsakykite „Taip“ į šį klausimą, jei:

(a) Šiuo metu jūs turite fizinį ar protinį sutrikimą susijusį su sutrikimu, kuris gali kelti ar sukėlė grėsmę jūsų turtui, saugumui ar gerovei ar kitam; ar

(b) Jūs turėjote fizinę ar protinę negalią ar turėjote elegesio sutrikimų susijusių su sutrikimais, kurie yra sukėlę grėsmę jūsų turtui, saugumui ar gerovei ar kitam ir tikėtina, kad elgesys pasikartos ar ves prie kito žalingo elgesio. Atsakykite „Ne“, jei:

(a) Šiuo metu neturite fizinių ar protinių sutrikimų; ar

(b) Jūs turite ar turėjote fizinę ar protinę negalią nesusijusią su sutrikimais, kurie yra sukėlę grėsmę jūsų turtui, saugumui ar kitų gerovei ; or

(c) Jūs šiuo metu turite fizinę ar protinę negalią su padidėjusios rizikos elegsiu, bet tas elgesys nebuvo sukėlęs, nekelia ir nekels grėsmės jūsų ir kitų žmonių turtui, saugumui ir gerovei ; or

(d) Jūs turėjote fizinę ar protinę negalią su padidėjusios rizikos elgesiu, kuris buvo sukėlęs grėsmę jūsų ar kitų žmonių turtui, saugumui ir gerovei, bet mažai tikėtina, kad jis pasikartos.

Piktnaudžiaujantieji narkotikais ir narkomanai

Pagal Jungtinių Valstijų įstatymus asmenys, kurie buvo pripažinti piktnaudžiaujančiaisiais narkotikais arba narkomanais, negali būti įleisti į šalį.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. § 212(a)(1)(A) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) ir atitinkamas Federalinių reglamentų kodekso nuostatas.

Ar kada nors buvote areštuotas ar apkaltintas nusikaltimu, kuris sąlygojo rimtą žalą turtui, arba kitam asmeniui ar valstybinei institucijai?

AND

Ar kada nors pažeidėte kokius nors įstatymus, susijusius su neteisėtu narkotikų laikymu, vartojimu ir platinimu?

Šis klausimas yra susijęs su amoraliais nusikaltimais – tokie nusikaltimai dažniausiai susiję su veiksmais, kurie iš prigimties yra niekšingi arba amoralūs ir prieštarauja priimtoms moralės normoms bei bendroms visuomenės narių pareigoms. Tam tikri veiksniai, pavyzdžiui nusikaltėlio amžius ar nusikaltimo data, gali apspręsti, ar nusikaltimas bus laikomas amoraliu Imigracijos ir pilietybės įsatymo tikslais.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. to § 212(a)(2) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1101(a)(43) ir atitinkamas Federalinių reglamentų kodekso nuostatas.