AR ATEITYJE KETINANTYS KELIAUTI ASMENYS GALI TEIKTI PARAIŠKĄ EKLS KELIONĖS LEIDIMUI GAUTI ESTA, JEI NETURI KONKRETAUS KELIONĖS PLANŲ, TAČIAU NORI TURĖTI GALIMYBĘ KELIAUTI Į JUNGTINES VALSTIJAS IŠ ANKSTO NEĮSPĖJĘ?

Taip. Paraiškos metu neprivaloma pateikti tikslių kelionės planų.