AR ASMUO, KELIAUJANTIS PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ ESTA IR TURINTIS DAUGIAU KAIP VIENĄ PASĄ, GALI ĮVAŽIUOTI Į JAV SU KITU PASU, NEI NURODYTASIS PARAIŠKOJE DĖL KELIONĖS LEIDIMO?

Ne. Keliaujantysis privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą ESTA, suteiktą pasui, kurį planuoja turėti keliaudami dar prieš kelionę į Jungtines Valstijas. Jei keliaujančiajam išduodamas naujas pasas, jie privalo teikti naują paraišką kelionės leidimui gauti EKLS, naudodami naujojo paso duomenis. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas.