PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos
•  Šios privatumo sąlygos (toliau – “sąlygos”) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – “mes”) tvarko interneto svetainės www.zaliakorta.eu (toliau – svetainės) Pirkėjų (toliau – “Jūsų”) asmens duomenis.
•  Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
•   Mes įsipareigojame parduoti paslaugą fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės
•  Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis svetaine.
•    Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi svetainėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą svetainės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
-apdoroti Jūsų užsakytas paslaugas (DV loterijos pildymą www. dvlottery. state. gov);
-išspręsti problemas, susijusias su paslaugos pateikimu (suteikimu) ar pristatymu;
-įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
•   Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
•   Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis paslaugomis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Įsigydamas paslaugą arba naršydamas svetainėje, pirkėjas/turinio vartotojas sutinka, kad:
•   Jo asmens duomenys būtų tvarkomi pagal  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą
•   Jo asmens duomenys būtų teikiami  JAV Green Card loterijos anketoje  www. dvlottery. state. gov
•   Jo asmens duomenys būtų saugomi 1 (vienerius) metus nuo gavimo.
•   Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto tikslams pasiekti.
•   Mes turime teisę naudoti jūsų duomenis tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslais.
•   Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Svetainės lankytojai sutinka kad:
•   Jiems būtų siunčiami reklaminiai laiškai, sms žinutės ar gaunami skambučiai susiję su DV loterijos žaidimo eiga ir visa susijusia informacija. Taip pat supranta, kad gali bet kada susisiekti su mumis žemiau pateiktais kontaktais, kad jų duomenys būtų pašalinti iš mūsų sistemos. Sutikimas gauti reklaminius pranešimus gali būti pateiktas mūsų svetainėje arba reklaminėse Facebook kompanijose, arba susijusiose svetainėse.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
•   Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
•   Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

6. Mokėjimai ir pinigų gražinimas
•   Pirkėjas sumokėjęs už pildymo paslaugą pareiškia, kad perskaitė ir sutinka su šiomis taisyklėmis.
•   Jei pirkėjui buvo suteikta paslauga t.y. buvo pateikta registraciją patvirtinantis numeris į einamų metų vykstančią DV loteriją, paslauga laikoma suteikta ir už tuos metus pinigai nėra grąžinami.
•   Pasinaudojus specialiu pasiūlymu, suteikiančiu nuolaida dalyvavimui pateikiant duomenis keliems metams ir nusprendus atsisakyti paslaugos už nepanaudotus metus, pinigai yra grąžinami atėmus nuo mokėtos sumos ne akcijinę vienerių metų kainą (atimant tiek kiek metų buvo pildoma). Taip pat atimamas bankinio pavedimo mokestis mokėtas pinigų įskaitymo metu ir bankinio mokėjimo mokestis už daromą grąžinimą.
•   Pinigai gražinami per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo elektroniniu paštu loterija @ zaliakorta.eu prieš tai prašymą peržiūrėjus ir įvertinus pagal šių taisyklių 5 punkto reikalavimus.

7. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
•   Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu loterija @ zaliakorta.eu .
•   Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

8. Asmens duomenų tvarkymas
•  Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

9. Informacija, kurią renkame, kai Jūs naudojatės mūsų svetaine (-ėmis)
•  Statistinė informacija, kuri neatskleidžia Jūsų tapatybės ar verslo subjekto, pvz. duomenis apie apsilankymus mūsų svetainėje (-ėse) ir naršymo istorija. Taip pat tokia informacija kaip naršyklės tipas, mobiliojo telefono tipas, vietovė ir / ar IP adresas. Mes naudojame slapukus ir kitas panašias priemones, kad galėtume: suteikti Jums pritaikytas paslaugas, t.y. prisimintume jūsų pasirinktus nustatymus; padėti Jums reikalingą informaciją rasti greičiau; rodyti Jums parinktas reklamas; užtikrinti greitą prisijungimą. „Ilgalaikiai slapukai“ (ang. persistent cookies) yra naudojami atpažinti Jus kaip vartotoją, kai apsilankote mūsų svetainėje (-ėse). Mes taip pat naudojame „sesijos“ slapukus (ang. session cookie), kurie identifikuoja pavienius vizitus mūsų svetainėje (-ėse). Pastarųjų slapukų galiojimas baigiasi po tam tikro laiko. Jūs galite atsisakyti šių slapukų pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Perspėjame, kad atsisakius priimti slapukus Jūs galite nematyti kai kurių ar visų mūsų svetainės (-ainių) dalių.

10. Kiek laiko ZaliaKorta.eu saugo Jūsų informaciją?
•  Jūsų informaciją mes saugome tiek, kiek tai reikalinga, kad galėtume Jums suteikti ZaliaKorta.eu paslaugas, išspręsti kilusias problemas arba tiek, kiek nustatyta įstatymuose.

11. Kaip pasitikrinti asmeninę informaciją?
•  Kaip klientas, Jūs turite teisę matyti savo asmeninę informaciją. Tai reiškia, kad Jūs galite pateikti užklausą ir sužinoti kokia asmeninė informacija apie Jus yra saugoma ir kokiais tikslais ji naudojama. Užklausą galite pateikti el. paštu, kuris yra nurodytas privatumo politikos dokumento apačioje, joje nurodydami savo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir pateikdami galiojančio asmens dokumento kopiją. ZaliaKorta.eu gali nurodyti sumokėti ne didesnį kaip 10 EUR administracinį mokestį už tokios užklausos vykdymą.

12. Asmeninės informacijos koregavimas
•  Kaip klientas, Jūs turite teisę koreguoti savo asmeninę informaciją. Norėdami tai padaryti, susisiekite su mumis el. paštu, kuris yra nurodytas privatumo politikos dokumento apačioje

13. Taisyklių keitimas
•  Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami svetainėje.
•  Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

14. Komunikacija su Jumis
Su Jumis susisiekti mes galime el. paštu, trumpąją SMS žinute, telefonu ar kitu būdu, jei Jūs mums suteiksite reikalingą kontaktinę informaciją. Jeigu nenorite, kad su Jumis būtų susisiekta, kontaktų nurodyti neprivalote. Jeigu nenorite, kad su Jumis būtų susisiekta, informuokite mus apie tai el. paštu loterija @ zaliakorta.eu.

15. Susiekite su mumis
Susisiekti su mumis galite naudodami informaciją pateikti mūsų internetinėje svetainėje arba atsiųsdami laišką el. paštu loterija @ zaliakorta.eu.

16. Baigiamosios nuostatos
•  Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.