PRIVATUMO POLITIKA IR SVETAINĖS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Sąvokos

 1. Tinklalapis – internetinis portalas zaliakorta.eu, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.zaliakorta.eu
 2. Turinys – Tinklalapyje pateikiama įvairaus pobūdžio informacija.
 3. MB „Ver slo pliu sai“, adresas Architektų g. 8 9-6 1, LT-04200 Vilnius (toliau – mes) suteikia Jums galimybė naudotis tinklalapiu. Mes siūlome Jums Tinklalapyje susipažinti su įvairaus pobūdžio Turiniu. Šis Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis
 4. Lankytojas – Tinklalapį naršantis asmuo.

Tinklalapio tikslas – supažindinti Lankytoją su MB „Ver slo pliu sai“ veikla.
Autorinės teisės

 1. Mes ir kiti Turinio teikėjai pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą  ir naudojamą programinę įrangą.
 2. Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį (www.zaliakorta.eu).
 3. Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

Saugumas

 1. Mes siekiame užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.
 2. Mes neatsakome už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.
 3. Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisyklės ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintus vartotojų komentarus.
 4. Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.
 5. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklapio veikimo  sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.
 6. Mes neatsakome už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

Nuorodos į kitus tinklalapius
Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpinamos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. Tokiu atveju Jūs turite susipažinti su lankomų tinklalapių privatumo politika.
Kita

 1. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
 2. Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.
 3. Svetainės autoriai pasilieką teisę keisti taisykles ir turinį be išankstinio lankytojų perspėjimo.
 4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 5. Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu loterija @ zaliakorta .eu