KOKS YRA MANO KELIONĖS LEIDIMO GALIOJIMO LAIKAS?

Kelionės leidimai, jeigu jų galiojamas nėra nutraukiamas, galioja dvejus metus nuo leidimo išdavimo datos arba iki Jūsų paso galiojimo pabaigos pagal tai, kuri data ankstesnė. Langelyje „Leidimas patvirtintas“ nurodoma Jūsų kelionės leidimo galiojimo pabaiga.