KAS TURI TEISĘ PRAŠYTI PATEKTI Į JAV PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ?

Jūs turite teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą (BRP), jeigu Jūs:

 • Ketinate atvykti į Jungtines Valstijas 90-čiai dienų arba trumpesniam laikotarpiui verslo, pramogų arba tranzito tikslais;
 • Turite galiojantį pasą, teisėtai išduotą Jums vienoje iš BRP priklausančių šalių;
 • Esate gavę kelionės leidimą per Elektroninę kelionių leidimo sistemą;
 • Atvykstate vežant Bevizio režimo programą pasirašusiam vežėjui;
 • Turite bilietą grįžti arba vykti toliau;
 • Kelionė negali būti nutraukta gretimoje teritorijoje arba greta esančiose salose, nebent keliautojas būtų vienos iš šių vietovių gyventojas;
 • Esate vienos iš toliau išvardytų BRP dalyvaujančių šalių gyventojas arba pilietis:

Andora Australija Austrija Belgija Brunėjus Čilė Čekijos Respublika Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Islandija Airija Italija Japonija Latvija   Lichtenšteinas Lietuva Liuksemburgas Monakas Nyderlandai Naujoji Zelandija Norvegija Portugalija Maltos Respublika San Marinas Singapūras Slovakija Slovėnija Pietų Korėja Ispanija Švedija Šveicarija Taivanas[1] Jungtinė Karalystė

 • Tinkamai įrodykite tikrinančiam Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos pareigūnui, kad turite teisę būti priimtas pagal Bevizio režimo programą ir kad kaip toks atitinkate reikalavimus pagal Imigracijos ir pilietybės įstatymą.
 • Atsisakykite visų teisinio peržiūrėjimo ar apeliacijos teisių dėl atitikimo reikalavimams sprendimo, priimto Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos pareigūno, bei teisės užprotestuoti visus pašalinimo iš šalies veiksmus, susijusius su paraiška dėl priėmimo pagal Bevizio režimo programą, išskyrus prieglobsčio prašymo pagrindu.
 • Atvykimo į Jungtines Valstijas metu pateikite savo biometrinius duomenis (tarp to pirštų antspaudus ir nuotraukas), dar kartą patvirtindami savo atsisakymą visų teisinio peržiūrėjimo ar apeliacijos teisių dėl atitikimo reikalavimams sprendimo, priimto Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos pareigūno, bei teisės užprotestuoti visus pašalinimo iš šalies veiksmus, susijusius su paraiška dėl priėmimo pagal Bevizio režimo programą, išskyrus prieglobsčio prašymo pagrindu.
 • Pateikę kelionės leidimo prašymą, gaukite atsakymą „Leidimas patvirtintas“.
 • Nekelkite pavojaus Jungtinių Valstijų gerovei, sveikatai, apsaugai ar saugumui.
 • Būkite įvykdę visas ankstesnių atvykimų pagal Bevizio režimo programą sąlygas.