KAS PRIVALO TURĖTI KELIONĖS LEIDIMĄ?

Visi keliaujantys pagal Bevizio režimo programą ESTA, prieš išvykdami į Jungtines Valstijas lėktuvu ar laivu, privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą. Netgi keliaujantys be bilietų kūdikiai privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą, jeigu jie neturi vizos kelionei į Jungtines Valstijas. Asmens, keliaujančio pagal Bevizio režimo programą, paraišką gali teikti tretieji asmenys.