KAS ĮVYKSTA, JEIGU BEVIZIO REŽIMO PROGRAMOS PAREIŠKĖJAS YRA PRIPAŽĮSTAMAS NEATITINKANČIU REIKALAVIMŲ?

Keliaujantys asmenys, teikiantys paraišką vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą, kurių netinkamumas atvykimui į Jungtines Valstijas bus nustatytas, bus nepriimti į šalį ir sugrąžinti į savo kilmės šalį arba trečiąją šalį, iš kurios keliaujantis asmuo turi bilietus į abi puses, ta pačia transporto priemone, kuria keliaujantis asmuo atvyko į Jungtines Valstijas.