KAIP MAN KREIPTIS DĖL KELIONĖS LEIDIMO Į JUNGTINES VALSTIJAS?

1 veiksmas: Užpildykite savo paraišką

Įveskite visą privalomą informaciją. Jūsų bus prašoma pateikti: pagrindinę biografinę informaciją; informaciją iš savo bevizio paso ir kitų pasų; savo dabartinį ar buvusį darbdavį; savo adresą ir kontaktinį asmenį JAV; kontaktinį asmenį skubos atveju; ir informaciją apie kreditinę kortelę. Taip pat jūsų bus prašoma atsakyti į aštuonis saugumo klausimus. Prieš kelionę į Jungtines Valstijas, kiekvienas jūsų grupės narys privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą arba vizą, nepaisant jo / jos amžiaus.

2 veiksmas: Pateikite savo paraišką

Pasitikrinkite savo atsakymų tikslumą. Norėdami juos pataisyti, grįžkite prie paraiškos, paspaudę mygtuką Ankstesnis.

3 veiksmas: Užsirašykite savo paraiškos numerį

Pateikus paraišką, sistema nurodys Jūsų paraiškos numerį. Užrašykite ir išsaugokite šį paraiškos numerį. Norėdami patikrinti savo paraiškos būseną arba paraišką atnaujinti, Jūs turėsite pateikti savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.

4 veiksmas: Sumokėkite

Įveskite savo kreditinės kortelės duomenis, kad sumokėtumėte mokesčius, susijusius su 2009 m. Kelionių skatinimo įstatymu.

5 veiksmas: Pasitikrinkite savo paraiškos būseną

Dažniausiai Elektroninė kelionių leidimų sistema iš karto parodo paraiškos būseną. Jeigu paraiškos būsenos nustatymui reikės daugiau laiko, paprastai atsakymas pateikiamas per 72 valandas. Paraiškos būsenos patikrinimui bus pateikta informacija, jei gautame atsakyme nurodyta, kad paraiška nagrinėjama. Trys galimi atsakymai į pateiktą paraišką kelionės leidimui gauti:

  • Leidimas patvirtintas. Jūsų kelionės leidimas yra patvirtintas ir Jums leidžiama vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą. Sistema parodo leidimo patvirtinimą ir mokesčio gavimo patvirtinimą, kuriame parodyta nuo jūsų kreditinės kortelės nuskaityta suma. Kelionės leidimas neužtikrina Jūsų įleidimo į Jungtines Valstijas, nes galutinį sprendimą priima Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas atvykimo vietoje.
  • Keliauti neleidžiama. Jums neleidžiama keliauti į JAV pagal Bevizio režimo programą. Jūs turite galimybę gauti vizą savo kelionei JAV Valstybės departamente. Daugiau informacijos apie vizos gavimą rasite Jungtinių Valstijų Valstybės departamento tinklapyje www.travel.state.gov. Šis atsakymas reiškia draudimą keliauti į Jungtines Valstijas tik pagal Bevizio režimo programą. Be to, sistema parodo mokėjimo gavimo patvirtinimą, kuriame nurodoma suma, nuskaityta nuo kredito kortelės, už EKLS paraiškos forminimą.
  • Leidimas nagrinėjamas. Jūsų kelionės leidimas yra nagrinėjamas dėl to, kad skubus atsakymas buvo neįmanomas. Šis atsakymas nereiškia, kad rasta neatitinkančių reikalavimų duomenų. Sprendimas greičiausiai bus priimtas per 72 valandas. Prašome grįžti į šį tinklapį ir pasirinkti Atnaujinti ar tikrinti anksčiau pateiktos paraiškos dėl kelionės į JAV būseną, vienam ar daugiau asmenų. .. Norėdami patikrinti savo paraiškos būseną, turėsite įvesti savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.