KAIP KELIAUTOJUI SUŽINOTI, DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ BUVO NESUTEIKTAS KELIONĖS LEIDIMAS?

VSD kruopščiai kūrė EKLS programą, siekdamas užtikrinti, kad kelionės leidimas įvažiuoti į JAV būtų nesuteiktas tik asmenims, kuriems negalioja Bevizio režimo programa, bei asmenims, kurių kelionė keltų pavojų teisėsaugai arba saugumui. Nors EKLS tinklapyje pateikiama nuoroda į VSD Kelionių uždraudimo atitaisymo užklausų programos (TRIP) tinklapį, nėra jokios garantijos, kad prašymas panaikinti paraiškos atmetimą, pateiktas per VSD TRIP sistemą, išspręs neatitikimo Bevizio režimo programos reikalavimams problemą, dėl kurios pareiškėjo paraiška EKLS buvo atmesta.

Prašome įsidėmėti, kad nei ambasados, nei konsulatai negali teikti informacijos dėl EKLS paraiškos atmetimo arba išspręsti problemą, dėl kurios EKLS paraiška atmesta. Ambasados ir konsulatai gali įforminti paraišką dėl neimigracinės vizos, kuri vienintelė leistų pareiškėjui, kurio EKLS paraiška atmesta, įvažiuoti į JAV.