KĄ DALYTI KELIAUTOJUI, JEI EKLS JAM NEIŠDUODA KELIONĖS LEIDIMO?

Jeigu į savo kelionės leidimo paraišką Jūs gausite atsakymą „Keliauti neleidžiama“ ir ketinate tęsti savo kelionės planus, apsilankykite Jungtinių Valstijų Valstybės departamento tinklapyje www.travel.state.gov , kur rasite daugiau informacijos apie paraiškas dėl vizų. Atsisakymas išduoti kelionės leidimą reiškia draudimą keliauti tik pagal Bevizio režimo programą, tačiau šis sprendimas palieka Jums teisę gauti vizą kelionei į Jungtines Valstijas. Tuo atveju, jeigu kelionės leidimas Jums nebus išduotas, joks teismas neturi teisinės galios peržiūrėti sprendimo dėl atitikimo reikalavimams pagal EKLS.