AR NEGAVĘS LEIDIMO KELIAUTOJAS TURĖTŲ PAKARTOTINAI TEIKTI PARAIŠKĄ EKLS?

Jei keliaujančiojo EKLS leidimas yra atmestas, bei jo/jos duomenys nepasikeitė, tai ir nauja paraiška bus atmesta. Keliaujantysis, neatitinkantis EKLS reikalavimų, netiks ir Bevizio režimo programai, tokiu atveju jis turėtų kreiptis į Jungtinių Valstijų ambasadą arba konsulatą dėl neimigracinės vizos. Iš naujo teikiant paraišką ir nurodant joje melagingus duomenis, taip siekiant gauti kelionės leidimą, galima iš viso prarasti teisę įvažiuoti į JAV pagal Bevizio režimo programą.