AR KELIAVIMAS PAGAL BEVIZIO REŽIMO PROGRAMĄ TURI TRŪKUMŲ?

Prieš naudodamiesi Bevizio režimo programa, Jūs turite žinoti toliau išvardintas sąlygas ir įdėmiai apsvarstyti savo galimybes:

  • Atvykę į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą negalite keisti ar pratęsti savo neimigracinio statuso.
  • Jeigu Jums nebus leista atvykti, Jūs neturėsite teisės teikti apeliacijos dėl nepriėmimo į JAV sprendimo.
  • Jeigu bus nustatyta, kad Jūs pažeidėte savo priėmimo į JAV sąlygas, Jūs taip pat neturėsite teisės ne prieglobsčio prašymo pagrindu skųsti ar teikti apeliacijos dėl visų pašalinimo iš šalies veiksmų, susijusių su paraiška dėl priėmimo pagal Bevizio režimo programą.