AR KELIAUTOJAMS KADA REIKIA PAKARTOTINAI KREIPTIS Į EKLS DĖL KELIONĖS LEIDIMO?

Ne. EKLS kelionės leidimas turi būti galiojantis iki atvykstant į Jungtines Valstijas.